Lodě se spalovacími motory na Brněnské přehradě

1619398_4037098582339_1398209981542680096_n

Už v této sezóně bude možné plout po Brněnské přehradě na lodi se spalovacím motorem do 10 kW. Umožňuje to vyhláška, která platí od dnešního dne. Mimo Brněnské přehrady se to týká i Vranova a Nových Mlýnů I a III, ale na Vranově i přes platnost nové vyhlášky plavba lodí se spalovacími motory povolena nebude.

Celá vodní nádrž Vranov je totiž ochranným pásmem vodního zdroje, který zásobuje pitnou vodou téměř sto tisíc lidí. To je nutné respektovat.

Pro vodní díla Brno, Nové Mlýny I. a III. nádrž je povolena plavba pro spalovací motory do 10 kW ve výtlačném režimu. Zde však bude plavba souviset i s omezeným množstvím lokalit vhodných pro přístaviště, ale také s překážkami ve vodě v podobě odumřelých stromů.

Povodí Moravy zrealizuje na těchto vodních nádržích informační cedule, kde bude veřejnost informovat o pravidlech a možnostech plavby.

„Jednání se Státní plavební správou se však netýkají jen malých plavidel. Snahou obou stran je vymezit plavební dráhu pro veřejnou dopravu již pro letošní plavební sezónu, a to zejména na vodním díle Vranov“ uzavírá generální ředitel Povodí Moravy Jan Hodovský.

 

 

-pro-

TZ PMO